Elinstallationer och VVS-arbeten


Elarbeten

I våra standardinstallationer ingår inkoppling av värmepumpen till befintlig elcentral med säkerhetsbrytare. Skulle centralen vara fullbelagd kan vi bygga ut din befintliga, alternativt byta ut den till en modern normkapsling om den skulle vara utdaterad eller i dåligt skick till ett förmånligt pris. Vi utför även nydragning av el (kanalisation), uttag, belysningsinstallationer, mm. Alla elinstallationer utförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter av behörig personal.

 

VVS arbeten

I standardinstallationer ingår inkoppling av värmepumpen till husets befintliga värmesystem. Det kan vara en bra idé att se över elementens skick och storlek när vattnet ändå tappas ur systemet, skulle ni önska byta eller lägga till element så ordnar vi det till förmånligt pris.

Vi utför även installationer enligt Säker Vatten i kök, badrum och övriga utrymmen.