Konvertering av värmesystem


Har du ett hus med direktverkande element med höga uppvärmningskostnader? Då kan det vara en god idé att konvertera till vattenburen värme. Det är en investering med många fördelar. Förutom att driftkostnaderna minskar radikalt minskar också miljöpåverkan, inomhusklimatet blir jämt och behagligt samtidigt som varmvatten produceras. Även husets värde ökar vilket kan vara bra vid en eventuell försäljning.

Vattenburna element för jämt och behagligt inomhusklimat

Kontakta oss för mer information och offertförfrågan.